หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
Creative City
"สุโขทัยธานีเมืองสร้างสรรค์ หัวใจคือชุมชน
สร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนธานี"
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองสร้างสรรค์สู่เมืองสิ่งแวดล้อมงดงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองสร้างสรรค์สู่สังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองสร้างสรรค์สู่เมืองทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองสร้างสรรค์สู่เมืองการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองสร้างสรรค์สู่เมืองปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เมืองสร้างสรรค์สู่เมืองเท่าเทียมด้านการศึกษา
และกีฬา
 
 
เป้าประสงค์
 
  พัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการค้าขาย รวมไปถึงพัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ยกระดับถนนคนเดิน สร้างเอกลักษณ์อาหารเมืองสุโขทัยที่มีความโดดเด่น
  พัฒนาสู่เมืองขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก สร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นมิตรต่อธรรมชาติ รวมไปถึงขจัดปัญหานกภายในพื้นที่
  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ธํารงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่ประชาชน
  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน
  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างสัญลักษณ์ แห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในพื้นที่ (Land Mark)
  สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั้งทางร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และด้านสุขภาพ พัฒนาทักษะและ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  ยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ในการเสริมสร้างทักษะทั้งทางวิชาการ และทักษะการดํารงชีพ ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาทุกระดับ ทั้งเพื่อการแข่งขัน เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT