ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
22.22%
การคมนาคม ( 0 )
0.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
11.11%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 6 )
66.67%