หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
055-611126 ต่อ 22
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-611126 ต่อ 30
นางแสงแข หริมเทพาธิป
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-611126 ต่อ 17
นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางอรกัญญา กิตติภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นายยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอำพร ทองงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
นางพรนิภา ภู่เจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางณัฐชนันท์ บงศรีดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
นางแสงแข หริมเทพาธิป
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รก.ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
นางกฤษณา เสือทอน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
นางสาวปิยะมาศ โพธิพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT