หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอำพร ทองงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวอชิรญาณ์ ชัยกุลทรัพย์ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายเอกชัย อำทำ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ
นางสมฤดี บัวป้อม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาววราทิพย์ คำเงิน
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฎิบัติการ
นางสาวนิตยา ยิ้มศรวล
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นางสาวภัทราพร ด่านปาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นางสาวอาภากร ไทยเทศ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
งานป้องกันและควบคุมโรค
.นางนิภาพันธ์ แป้นโพธิ์กลาง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสุภาพร กล่ำชู
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
สิบเอกณัฐพล พุทธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวสิรินาถ ศรีสุทธิรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
.
งานบริการทางการแพทย์
นางปิยะนันท์ รักษ์บริสุทธิศรี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรายุ รุ่งเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
งานทันตสาธารณสุข
นางสาวกมลวรรณ สุขสวรรค์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภัทรา กฤษวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทั่วไป
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT