หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองคลัง
นางอรกัญญา กิตติภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางจินตนา ค้ำชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสกุลรัตน์ โสภาศรี
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติงาน
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวรัชนีวรรณ แช่มมั่น
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนารายได้
นางจันทร์จิรา สอนคำหาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
นางสาวมลทิรา ฟักเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
.
นางสาวดวงพร เวชประสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางอภิญญา ไทยรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวอรษา พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพรรณนิภา อุ่นต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทั่วไป
นางวัชราภรณ์ พูลอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT