หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
สำนักปลัดเทศบาล
นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ฝ่ายอำนวยการ
นายยุทธพงศ์ จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายปกครอง
นายสุรศักดิ์ รอดเจริญ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบัตรประจำตัวประชาชน
นายเสถียรพงศ์ อยู่กลัด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
งานทะเบียนราษฎร
นางศิรินภา สันติภาพจันทรา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุทธิพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสนธยา เกิดมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายเพ็ชร เกี๋ยวคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายอุเทน ชำนาญจุ้ย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
นายพิชัย อิสระไพจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
นายจเร พึ่งเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นายพรเทพ โพธิ์ขี้เหล็ก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นายวิฑูรย์ ปวงจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายนิติการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล
นิติกร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพรพิมล เลื่อนลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทั่วไป
นายดนัย ตองกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานรักษาความสงบ
นายวรายุธ ปุญติวานนท์
นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานเทศกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT