หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองช่างสุขาภิบาล
 


นายทวี มณีเสวตน์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง
 
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 


นายเชาวฤทธิ์ ศรีเมือง
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
 
งานธุรการ
 


นายเฉลิมพล รักษ์บริสุทธิศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT