หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองการศึกษา
 


นายสุรินทร์ จำเนียร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
งานโรงเรียน
 


นายไชยวัฒน์ เรียงทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
งานกิจการนักเรียน
 


-ว่าง-
นักสันทนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 


นายไพบูลย์ น้อยดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 


นายวันดี พุ่มชา
นักสันทนาการ ปฏิบัติการ
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 


นางสุปราณี จันทนจินดา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
งานงบประมาณ
 


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
หน่วยศึกษานิเทศก์
 
งานนิเทศการศึกษา
 


-ว่าง-
ศึกษานิเทศก์ คศ.1/คศ.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT