หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองวิชาการและแผนงาน
 


นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


นางพรนิภา ภู่เจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นายภาสธร รักษาสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
งานจัดทำงบประมาณ
 


จ.อ.ณัฐพล ชื่นอารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
ฝ่ายนิติการ
 


นายสุรศักดิ์ รอดเจริญ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 


นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล
นิติกร ชำนาญการ
 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 


นางสาวสุณิสา อินทร์โพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT