หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองช่าง
 


นายประสพสุข สุขสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 


นายสำราญ จันทร์ทา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
งานวิศวกรรม
 


-ว่าง-
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


นายอาณัฐ บุญบุลา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
งานสถาปัตยกรรม
 


นายชาตรี มากเมือง
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
 
ฝ่ายการโยธา
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
งานสาธารณูปโภค
 


นางสาวธัญรัตน์ รัตนพร
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


นายกฤษณะ เอี่ยมอินทร์
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
งานสวนสาธารณะ
 


นายปรีชา ปานสมบัติ
นักวิชาการสวนสาธารณะ ชำนาญการ
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล
 


นายโสภณ ชุ่มทวี
นายช่างเครื่องกล อาวุโส
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางหวนคนึง นกพึ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT