หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
สถานธนานุบาล
 


นายชัยสิทธิ์ เสวรันต์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 


นางสาวกัลยา เรืองวิทยากูล
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
 


นางมลฤดี ศิริโรจน์
พนักงานบัญชี


นางวิภาภรณ์ เงินทอง
พนักงานรักษาของ


นายสมอาจ มหาวี
พนักงานเขียนตั๋ว
 


นายวัชระ จันทร์โถม
พนักงานทะเบียน


นางสาวจารุวรรณ นามบุญมา
พนักงานรักษาสถานที่
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT