หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
 
กรมควบคุมมลพิษ ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 สมรรถนะ
ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ต่อวงการกีฬาจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบเพื่อเป็นเกียรติแด่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย
ประจำปี 2552
 
กรมการปกครอง และสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มอบให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปี 2541
 
Thailand Rabies Awards 2022 ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสนัขบ้า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2565
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
"ด้านการศึกษา" ประจำปี 2565
 
โล่ประกาศเกียรติคุณ
โครงการคนสุโขทัยรวมใจรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
โล่เชิดชูเกียรติจากกรมอนามัย
เพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ได้ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี
ประจำปี2566 ระดับเงิน
 
รางวัลชมเชย โครงการประกวด Thailand Rabies Awards 2021
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรบัตติยราชนารี
ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
 
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดThailand Rabies Awards 2022
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 
ประกาศนียบัตร New Normal Healthy Market ตลาดสดสาธารณะ
เทศบาลสุโขทัย 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน "ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่"
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT