หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
 
กรมควบคุมมลพิษ ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 สมรรถนะ
ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ต่อวงการกีฬาจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบเพื่อเป็นเกียรติแด่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย
ประจำปี 2552
 
กรมการปกครอง และสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มอบให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปี 2541
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT