หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างเเละบริหารงานภาครัฐ [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [ 24 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 24 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
พรบ.วิธีการงบประมาณ 61 [ 24 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2   
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT