หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ.12 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564 ทบทวน64 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
-แผนอื่นๆ- [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT