หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2   
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT