หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ต.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งยางเมือง   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองและบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองกำหนด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประ   14 ต.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งยางเมือง   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองและบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองกำหนด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จัง   14 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองมะพลับ   ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง COVID-19 Antigen test self-test kits   14 ต.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากน้ำ      14 ต.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากน้ำ   ประกาศราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.57-009 บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากน้ำ   ประกาศราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.57-010 บ้านวังตาเลน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากน้ำ   ประกาศราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.57-012 บ้านอ้อมรอบ หมู่ที่ 12 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)   14 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   14 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไม้ขอน   ประกาศข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยขนออกไปนอกพื้นที่อำเภอสวรรคโลก   14 ต.ค. 2564 10
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 6
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กงไกรลาศ   แจ้งการจ้ายเบี้ยประจำเดือนตุลาคม   14 ต.ค. 2564 12
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 3
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 1
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 2
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 4
กิจการสภา ทต.คลองยาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสวน   ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสวน   ขออนุมัติการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567   14 ต.ค. 2564 6
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,451
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT