หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะตาเลี้ยง   รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   18 ต.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564    18 ต.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีคีรีมาศ   กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   จดหมายข่าย(กองคลัง)   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง /ภาษีป้าย   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   18 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานหอย      18 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 47)   18 ต.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ   17 ต.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีคีรีมาศ   ภาพบรรยาการการรับสมัครรับเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ   15 ต.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน ย้ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านประจำตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ของสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลับ   กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ   15 ต.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะคร้อ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   15 ต.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นประดู่ บ้านสมุย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   15 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ประกาศ ปิดศูนย์พักคอยตำบลวังใหญ่ (Community Isolation)   15 ต.ค. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3 บ้านคลอง   15 ต.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เมืองบางขลัง   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ 62-047 บ้านวัดโบสถ์-บ้านนากลาง หมู่ที่ 5,7   15 ต.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   14 ต.ค. 2564 13
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,451
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT