หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กงไกรลาศ   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)   26 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองบางขลัง   มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม   25 ก.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ   ประกาศ เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มวันหยุดพิเศษ ประจำปี 2564    23 ก.ย. 2564 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนลานกระรอก สท.ถ 79-010 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   23 ก.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งคลองแม่รำพัน ฉบับที่ 1   23 ก.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองมะพลับ   ประกาศราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายศาลาเอนกประสงค์ บ้านศิริบูรณาราม ตำบลคลองมะพลับ    23 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองมะพลับ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    23 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองเก่า   ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564   23 ก.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (สายบ่อทิ้งขยะ) หมู่ที่ 9 – ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลาภ ตำบลปากแคว โดยวิธีคัดเลือก   23 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีนคร   ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23 ก.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองบางขลัง   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   23 ก.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาทุ่ง   ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท ติดตั้งเสาไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ขนาด 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองตูม   มอบบ้านซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๙ หลัง   23 ก.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดงเดือย   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล   23 ก.ย. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   23 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเดิมหนองกำไรบริเวณที่ดินนายอ๊อด เรืองวงค์ (หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก)   23 ก.ย. 2564 5
กิจการสภา อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศ นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   22 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรนอก   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม   22 ก.ย. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรนอก   มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย    22 ก.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไทยชนะศึก   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโค ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไทยชนะศึก   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกลับ   สถาบันวิทยาการแห่งแปซิฟิค ประชาสัมพันธ์รับสมัคนักศึกษา   22 ก.ย. 2564 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,437
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT