หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลานหอย หมู่ที่ 1 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน เนื่องจากมีน้ำขังในรางระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น    15 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลานหอย ออกรณรงค์การใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือก ตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์   15 ม.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านไผ่ตะล่อมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองอ้อ   ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๙๐-๐๐๑ สายบ้านหนองอ้อ-บ้านดงยาง ตำบลหนองอ้อ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๙๘๐   15 ม.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองมะพลับ   ประกาศ ราคากลางโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)   15 ม.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองอ้อ   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)   15 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-017 สายโว้งควาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ   15 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองมะพลับ   การสแกน QR Code ไทยชนะ ก่อนเข้า- ออกจากสถานที่ราชการ   15 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีนคร   ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาส 1/2564 (ต.ค 63 - ธ.ค.63 )    15 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไทยชนะศึก   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558   15 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีนคร   ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านตาลพร้า - บ้านไผ่เกาะ ม.๑ ต.ศรีนคร ฯ    15 ม.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ   วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ไว้ 6 ขั้นตอน    15 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ   การล้างมือ วิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน   15 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองมะพลับ   รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนธันวาคม 2563 จากแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง    15 ม.ค. 2564 9
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กต.ตร.สภ.บ้านด่านลานหอย   14 ม.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองช่าง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้อาคารบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลลานหอย หมู่ที่ 3   14 ม.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   สำรวจพื้นที่ในเขตตำบลนครเดิฐที่มีความร้อนสูง(ข้อมูลจากสัญญาณดาวเทียม)​ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5    14 ม.ค. 2564 26
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองตูม   ระงับเหตุไฟไหม้ป่ากล้วย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตูม   14 ม.ค. 2564 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองตูม   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔   14 ม.ค. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,196
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT