หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงพิมพ์บ้านช้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธ.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันระดับก่อนวัยเรียน (อนุบาล) และระดับประถมศึกษาปีที่ศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ก.ย. 2565 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเเม่ย่ากองสวัสดิการและสังคมด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ก.ย. 2565 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงจอดรถบ่อขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ก.ย. 2565 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยแยกอินทรีย์ ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  6 ก.ย. 2565 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ก.ย. 2565 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2565  22 เม.ย. 2565 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับก่อนวัยเรียน (อนุบาล) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2565  20 เม.ย. 2565 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  10 ก.พ. 2565 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337.50 ตารางเมตรและความกว้างภายในท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ถนนเลอไทต่อจากถนนเดิมบรืเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  13 ม.ค. 2565 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)  20 ต.ค. 2564 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   27 เม.ย. 2564 259
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   23 เม.ย. 2564 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  23 เม.ย. 2564 290
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   11 ม.ค. 2564 271
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  11 ม.ค. 2564 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนนิกรเกษม รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.3-0043 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธ.ค. 2563 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนนิกรเกษม  18 พ.ย. 2563 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รถบรรทุกดีเซล รถบรรทุกขยะ เงินอุดหนุนระบบบริหารจดการศึกษา  18 พ.ย. 2563 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  6 พ.ย. 2563 192
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT