หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และ นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  4 ก.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และ นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  4 ก.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง))  1 ก.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  1 ก.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  20 มิ.ย. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  15 มิ.ย. 2565 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 6 (พนักงานจ้าง)  8 มิ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)  7 มิ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกภารกิจการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  1 มิ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ 65 Game of Skate ประจำปี 2565  24 พ.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 1 (ตลาด 2 ชั้น) ประจำปี พ.ศ.2565  12 พ.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  2 พ.ค. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ........  20 เม.ย. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 เม.ย. 2565 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  7 เม.ย. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ ระเบียบขั้นตอน เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 เม.ย. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อซอยศิริร่วมใจ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2562  1 เม.ย. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  30 มี.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565  29 มี.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  24 มี.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง  21 มี.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.2565  21 มี.ค. 2565 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT