หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทดแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 ก.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 2563  15 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  9 มิ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  1 มิ.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 1 (ตลาด 2 ชั้น) ประจำปี พ.ศ.2564  11 พ.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  3 พ.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการออกตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอย  3 พ.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายจรัญ แซ่จิว นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหารงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุโขทัย ประธานชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการจัดบริการสาธารณะ เพื่อคนพิการ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการในตำบลธานี ปี ๒๕๖๔  28 เม.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดร.ปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประชุม คณะทำงานศึกษาข้อมูลสุโขทัยธานีตามเกณฑ์  28 เม.ย. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   4.ประชาสัมพันธ์ 4 มาตรการทางสาธารณสุข  26 เม.ย. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   3.ประชาสัมพันธ์ขอให้ความมั่นใจ ให้ไปรับวัคซีนโควิด 19  26 เม.ย. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   2.ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันได้จริงหรือ  26 เม.ย. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   1.ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดหาวัคซีน ของประเทศไทย  26 เม.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 (วันที่ 24 เมษายบน 2564)  24 เม.ย. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการจัดการสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และสถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกัน  9 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการจัดการสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และสถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกัน  9 เม.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  25 มี.ค. 2564 271
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทำสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น) รายใหม่  25 มี.ค. 2564 384
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  19 มี.ค. 2564 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว  19 มี.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  18 มี.ค. 2564 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น) ประจำปี พ.ศ.2564  24 ก.พ. 2564 80
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT