หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  25 มี.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทำสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น) รายใหม่  25 มี.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  19 มี.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว  19 มี.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  18 มี.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น) ประจำปี พ.ศ.2564  24 ก.พ. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  19 ก.พ. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่......๓...... (ส.ถ.๔/๔). และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี(ส.ถ.๔/๕)  19 ก.พ. 2564 624
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่......๒...... (ส.ถ.๔/๔). และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี(ส.ถ.๔/๕)  19 ก.พ. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่......๑...... (ส.ถ.๔/๔). และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี(ส.ถ.๔/๕)  19 ก.พ. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่......-......(ผ.ถ.๔/๔) และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผ.ถ.๔/๕)  19 ก.พ. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าส้วมตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น)  18 ก.พ. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชุดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี  17 ก.พ. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้งเทศบาล  17 ก.พ. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล  10 ก.พ. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  10 ก.พ. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น  10 ก.พ. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการลงคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น  10 ก.พ. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  9 ก.พ. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  7 ก.พ. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ชุดที่ 2  7 ก.พ. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ชุดที่ 1  7 ก.พ. 2564 49
  (1)     2      3   
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT