หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  10 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ #สอบถามเพิ่มเติมกองคลังโทร. 0-5561-1126 ต่อ 24 ,25  10 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 2 (ตลาด 1 ชั้น) ประจำปี พ.ศ.2565 #สอบถามเพิ่มเติมกองคลังโทร. 0-5561-1126 ต่อ 24 ,25  10 ม.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  27 ธ.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร ผู้เช่าอาคาร ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  27 ธ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  8 ธ.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าเช่าแท่นสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดสาธารณะ 1,2 และตลาดโต้รุ่ง  1 ธ.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  18 พ.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในงานถนนคนเดินฯ ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  5 พ.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  5 พ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ.2503  2 พ.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ  1 พ.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางศวัฒน วรขัตติยราชนารี  7 ต.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  7 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราราชบรมนาถบพิตร  7 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทดแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 ต.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  1 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ชื่อหัวข้อ แผน - รายการ - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  1 ต.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  27 ก.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  27 ก.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด  21 ก.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  15 ก.ย. 2564 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT