หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
กิจการสภา
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  
 

📌 วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีนางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
🔸 เรื่องเสนอใหม่
- ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 และครั้งที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2566 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
🔸 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ญัตติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (กองช่าง)
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดฯ)
- ญัตติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จากเงินเหลือจ่าย) (กองคลัง)
- ญัตติการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง)
- ญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง)
🔸 วาระเรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2566 เวลา 09.42 น. โดย คุณ Wachirapon

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT