หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
กิจการสภา
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
 

สภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   โดยมีนายขรรค์ชัย  ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้  
-ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564  
-เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-เรื่องเสนอใหม่  ญัตติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
และเรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 11.41 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/32

ลำดับภาพที่ 2/32

ลำดับภาพที่ 3/32

ลำดับภาพที่ 4/32

ลำดับภาพที่ 5/32

ลำดับภาพที่ 6/32

ลำดับภาพที่ 7/32

ลำดับภาพที่ 8/32

ลำดับภาพที่ 9/32

ลำดับภาพที่ 10/32

ลำดับภาพที่ 11/32

ลำดับภาพที่ 12/32

ลำดับภาพที่ 13/32

ลำดับภาพที่ 14/32

ลำดับภาพที่ 15/32

ลำดับภาพที่ 16/32

ลำดับภาพที่ 17/32

ลำดับภาพที่ 18/32

ลำดับภาพที่ 19/32

ลำดับภาพที่ 20/32

ลำดับภาพที่ 21/32

ลำดับภาพที่ 22/32

ลำดับภาพที่ 23/32

ลำดับภาพที่ 24/32

ลำดับภาพที่ 25/32

ลำดับภาพที่ 26/32

ลำดับภาพที่ 27/32

ลำดับภาพที่ 28/32

ลำดับภาพที่ 29/32

ลำดับภาพที่ 30/32

ลำดับภาพที่ 31/32

ลำดับภาพที่ 32/32
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT