หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
กิจการสภา
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒)  
 

สภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
-การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๙) และแก้ไข (ฉบับที่ ๖)
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
-รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓
-การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ๒.นายพรชัย กรรณิกา ๓.นางพัฒสอน ดอนพิมพา
-การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.นายฟอรินทร์ เวชสุวรรณ ๒.นายไพรัช บุญปรางค์ ๓. นายพายัพ สุขสันต์
- มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑.นางสาวน้ำเงิน แสงใส ๒.นางพัฒสอน ดอนพิมพา
- การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 14.05 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/27

ลำดับภาพที่ 2/27

ลำดับภาพที่ 3/27

ลำดับภาพที่ 4/27

ลำดับภาพที่ 5/27

ลำดับภาพที่ 6/27

ลำดับภาพที่ 7/27

ลำดับภาพที่ 8/27

ลำดับภาพที่ 9/27

ลำดับภาพที่ 10/27

ลำดับภาพที่ 11/27

ลำดับภาพที่ 12/27

ลำดับภาพที่ 13/27

ลำดับภาพที่ 14/27

ลำดับภาพที่ 15/27

ลำดับภาพที่ 16/27

ลำดับภาพที่ 17/27

ลำดับภาพที่ 18/27

ลำดับภาพที่ 19/27

ลำดับภาพที่ 20/27

ลำดับภาพที่ 21/27

ลำดับภาพที่ 22/27

ลำดับภาพที่ 23/27

ลำดับภาพที่ 24/27

ลำดับภาพที่ 25/27

ลำดับภาพที่ 26/27

ลำดับภาพที่ 27/27
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT