หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑)  
 

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า พร้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และจัดทำนโยบายตามแนวทางจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งการบริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ Creative City สุโขทัยธานีเมืองสร้างสรรค์ หัวใจคือชุมชน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนธานี โดยมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เจริญรุ่งเรือง ทันสมัย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข งดงามตามวิถีของเมืองสุโขทัย อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของราชธานีแรกของชาติไทย ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ประสานความร่วมมือกับภาคราชการ ภาคเอกชน อปท. ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำพาให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นเมืองสร้างสรรค์ในทุกๆด้าน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนมีความสุขใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สีเขียวสำหรับการสันทนาการ มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความปลอดภัยและเป็นเมืองที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 14.04 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT