หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)  
 

บ่ายวานนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ๑.๑ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ๑.๒ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ราย นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ ของกองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 15.20 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT