หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวกิจกรรม
 
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (25 ก.ค.65)  
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยนางกฤษณา เสือทอน ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ลำจำนวนผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้เสพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู-นักเรียน และประชาชนได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และตัวแทนชุมชนรับมอบป้าย “ชุมชนห่างไกลยาเสพติด”

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09.39 น. โดย คุณ Wachirapon

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT