หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวกิจกรรม
 
 


 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 20 ก.ค.65)  
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการปูรากฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่ในขอบเขตของความดี และเป็นการกล่อมเกลา รวมถึงการพัฒนาจิตใจ มุ่งส่งเสริมให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีกฎ ระเบียบ วินัย รู้ถูกผิด มีเหตุผล ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและรับฟังการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากพระครูสุเมธพัฒโนทัย (สุรเมโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 13.28 น. โดย Sukhothai Thani Town Municipality

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT