หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวกิจกรรม
 
 


 
ถวายเทียนจำพรรษา ( 11 ก.ค.65)  
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู-นักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  จำนวน 4 วัด  ได้แก่ 1.วัดศรีเสวตวนาราม 2.วัดคูหาสุวรรณ 3.วัดราชธานี  4.วัดไทยชุมพล เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับฟังบรรยายธรรม ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทำความดีละเว้นความชั่วต่าง ๆ อันจะทำให้เกิดสังคมแห่งความสันติสุขและเป็นการทำนุบำรุง สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่เมืองสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 15.52 น. โดย Sukhothai Thani Town Municipality

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT