หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
พิธีประกาศเจตนารมณ์พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ชุมชนสีฟ้า ปลอดโควิด 19  
 

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ชุมชนสีฟ้า ปลอดโควิด 19 ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย (หมู่บ้านสีฟ้า) โดยนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสู่หมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ในการดูแลกันอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และประธานชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ ในการมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งรับมอบธงสีฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนเลอไท ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างสวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ชุมชนสีฟ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 10.33 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/36

ลำดับภาพที่ 2/36

ลำดับภาพที่ 3/36

ลำดับภาพที่ 4/36

ลำดับภาพที่ 5/36

ลำดับภาพที่ 6/36

ลำดับภาพที่ 7/36

ลำดับภาพที่ 8/36

ลำดับภาพที่ 9/36

ลำดับภาพที่ 10/36

ลำดับภาพที่ 11/36

ลำดับภาพที่ 12/36

ลำดับภาพที่ 13/36

ลำดับภาพที่ 14/36

ลำดับภาพที่ 15/36

ลำดับภาพที่ 16/36

ลำดับภาพที่ 17/36

ลำดับภาพที่ 18/36

ลำดับภาพที่ 19/36

ลำดับภาพที่ 20/36

ลำดับภาพที่ 21/36

ลำดับภาพที่ 22/36

ลำดับภาพที่ 23/36

ลำดับภาพที่ 24/36

ลำดับภาพที่ 25/36

ลำดับภาพที่ 26/36

ลำดับภาพที่ 27/36

ลำดับภาพที่ 28/36

ลำดับภาพที่ 29/36

ลำดับภาพที่ 30/36

ลำดับภาพที่ 31/36

ลำดับภาพที่ 32/36

ลำดับภาพที่ 33/36

ลำดับภาพที่ 34/36

ลำดับภาพที่ 35/36

ลำดับภาพที่ 36/36
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT