หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ  
 

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  เปิดการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตามระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในจังหวัดสุโขทัยและระดับประเทศ  2.ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 40)  3. การวางแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคภายนอก  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคภายในสำนักงาน  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการด้านการจัดหาวัคซีน  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง และคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 11.37 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT