หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570  
 

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ มิถุนายน 2563  - มีนาคม 2564 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการมาแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติคัดเลือกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นเมืองเป้าหมายนำร่อง ในการดำเนินโครงการฯ โดยมีนางสาวอาภาภัทร อธิภาคย์ และ ดร.จำนง พวงพุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาเมือง เป็นผู้ดำเนินการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมประขุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมุ่งหวังให้แผนดังกล่าว เป็นกรอบการพัฒนาเมืองสุโขทัยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 14.46 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT