หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
อบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ  
 

พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นายธีรศักดิ์ คงเจริญ กรรมการ พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมและสังเกตการณ์ ในการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี โดยมีนายกฤติกร จันทร์สละ ปลัดอำเภอ และนางเบ็ญจรีย์ ทรัพย์แสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อรับฟังข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การดำเนินการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด (Covid-๑๙) การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ และฝึกการกรอกแบบพิมพ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 15.50 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT