หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
มอบอุปกรณ์เครื่องตัววัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ฯ  
 

งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นางสาวศุภลักษณ์ ปะละไทย รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นางอำพร ทองงาม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบอุปกรณ์เครื่องตัววัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนผู้ประกอบการตลาด วัดและสถานศึกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินการ เพิ่มจุดคัดกรองไข้ ๒๕ จุด ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล วัดทั้ง ๔ วัด และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 15.15 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT