หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
 

(๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นายธีรศักดิ์ คงเจริญ กรรมการ นายยงยุทธ เสียงล้ำ กรรมการ และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมทั้งตรวจดูสถานที่ เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น ๒และ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 13.41 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT