หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
โครงการวัยรุ่นเข้าใจ ป้องกันเอดส์ ลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ ฯ  
 

(๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวศุภลักษณ์ ปะละไทย รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการวัยรุ่นเข้าใจ ป้องกันเอดส์ ลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยเรียน ปี ๒๕๖๔ โดยนางอำพร ทองงาม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์พร้อมทั้งกระตุ้น ให้นักเรียน เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสุโขทัยที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 13.39 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT