หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน  
 

นายอธิราช วรรณา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ ปรึกษาคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกองทุนไหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ณ เทศบาลตำบลปัว วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน อย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ เทศบาลเมืองน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 15.13 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT