หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 39
 


 
ตรวจตลาดในเขตเทศบาลฯ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำเสนอผลงานโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (ระดับประเทศ) [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 36
 


 
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่ตลาดสาธารณะเทศบาล 2 แก้ไขปัญหารางระบายน้ำ [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 34
 
 
     


 
ประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 33
 


 
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
ประชุมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 39
 


 
ประชุมการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
ส่งมอบงานโครงการสร้างงานศิลปะบนกำแพงกั้นแม่น้ำยม [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 31
 


 
ฉีดล้างทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อตลาดสาธารณะเทศบาล 1, 2 เพื่อกำจัดเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้างถนนรอบตลาดสาธารณะเทศบาลฯ [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 33
 


 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 1 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 34
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT