หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี
ประธานสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 


นายวิรัตน์ สะพรั่ง
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 


นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายวีระเดช วิชัยเดช
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายพัฒนะ หงสนันทน์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายสมบัติ สงวนทรัพย์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายเกลียว อยู่กลัด
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายฟอรินทร์ เวชสุวรรณ
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 


นายศุภมงคล พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายไพรัช บุญปรางค์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางพรทิพย์ วงศ์จิตเชียง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายวิรัตน์ สะพรั่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวน้ำเงิน แสงใส
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายอนุสรณ์ นาคินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต3
 


นายสุนทร หลำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายพายัพ สุขสันต์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวเทวิกา น้อยดิษฐ์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสมหมาย หมิ่นขัด
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายศิลป์ รักษ์บริสุทธิศรี
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายไพรัช กิ่งก้าน
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT