หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายสุด อยู่พุ่ม
ประธานสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 


นายวีระพงษ์ วรรณบุตร
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 


นายสมควร ขวัญเมือง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวศรีวรรณ พรหมปั้น
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายประสาน อรุณวิง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายสมบัติ สงวนทรัพย์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายสมศักดิ์ เวชสุวรรณ
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


-ว่าง-
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 


นายวีระพงษ์ วรรณบุตร
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายไพรัช บุญปรางค์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางสาวน้ำเงิน แสงใส
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายพรชัย กรรณิกา
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายศุภมงคล พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


-ว่าง-
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต3
 


นายสุด อยู่พุ่ม
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายพายัพ สุขสันต์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายสุพรต บุญจันทร์
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายชูชีพ ภู่อรุณ
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นายสำราญ บุญลือ
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


นางพัฒสอน ดอนพิมพา
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT