หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วัดราชธานี
วัดคูหาสุวรรณ
วัดไทยชุมพล
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ศาลพระแม่ย่า
คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
www.sktmun.go.th
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
นางพัฒสอน ดอนพิมพา
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ติดต่อ โทร : 055-611-126
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบาลเมือง ด้วยวิธีป [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำซอยแยกเจ้าพ [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขท [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนนิกรเกษมจากเชิงสะ [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราค [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องจักระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุ [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโล่ประกาศเกียรติคุณ (โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑ ราย [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
 
   
 
สท0023.3/ว1844 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1843 (อบจ.สุโขทัย)แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1842 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (ผ่านระบบออน์ไลน์ Zoom)  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1838 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว3585 (ทม.สุโขทัยธานี/ทม.สวรรคโลก)ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1840 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1839 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.1/ว1838 ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1836 (ทม.สุโขทัยธานี) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1835 ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1834 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1833 การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023)  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1832 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.1/ว3559 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1839 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1831 รายงานข้อมูลความต้องการพิจารณารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1828 (อบจ.สุโขทัย)การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1827 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 2 ทศวรรษ ครอบครัวครู เราดูแล  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1826 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1825 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
 
   
 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
อบต.คลองมะพลับ รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นด [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก 📣 ประชาสัมพันธ์ 📣 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนว [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการระแนงเมทัลชีท จำนวน 36 มัด โดยวิ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ไกรนอก อุดรูท่อบริเวณคลองไผ่ปากหวาน หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่สูง [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านสวน เทศบาลตำบลบ้านสวน การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสวน [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.บ้านสวน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองอ้อ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังขาดจากอุทกภัย สายกลาง สท.ถ.90-063 หมู่ ๗ บ้านดงยาง ตำบ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสวนสมุนไพร และเพื่อให้ประ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้เพาะปลูกพืชและบำรุงพืช โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้วางท่อระบายน้ำบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ รายการ เพื่อให้กล้องวงจรปิดมีสมรรถนะพร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างซ่อมแซมถนน สายคลองตะแบก หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างซ่อมแซมถนน ซอยห้วยสลัมบ้า หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ท่าแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.วังทองแดง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๗ กองคลัง โดยว [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันทะเบียน 81-1538 สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบน้ำยม หมู่ที่ 9 [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นข่อย หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามศูนย์สาธิต หมู่ที่ 8 [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ปากน้ำ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.บ้านสวน จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) ด้านข้างสนามฟุตบ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.กลางดง ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.กลางดง จ้างเหมาพ่นหมอกควันพร้อมพาหนะขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิง ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ต [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณราย [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
การชำระค่าภาษีที่ดิน​สามารถชำระผ่านการโอนได้มั้ย​ พอดีอยู่ต่างจังหวัด (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 61  ตอบ 1  
สงกรานต์ (10 มี.ค. 2566)    อ่าน 179  ตอบ 1  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้บริการแล้วค่ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 375  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีคัดเลื [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดบูธนิทรรศการการนำเสนอผลงานตามโครงการปลอดสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวฯ ปี 2 [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-5701 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]

   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
ลายสือไทย
ศาลพระแม่ย่า
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ

สายตรงปลัด
โทร : 055-611-126
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
แจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้า
สาธารณะดับขัดข้อง
แจ้งปัญหาขยะ/ย้ายถังขยะ แจ้งตัด/ตอนกิ่ง
ต้นไม้ในเขตพื้นที่เทศบาล
แบบคำขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทม.สุโขทัยธานี

facebook
ทม.สุโขทัยธานี
ทม.สุโขทัยธานี
 
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน
Line @ ทม.สุโขทัยธานี

รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

แจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์

แจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ
ในเขตพื้นที่เทศบาล