หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วัดราชธานี
วัดคูหาสุวรรณ
วัดไทยชุมพล
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ศาลพระแม่ย่า
คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
www.sktmun.go.th
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ติดต่อ โทร : 055-612-530,
 055-611-126
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกคร [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 187 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 141 
รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยน [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แผ่นไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถหมายเลขทะเบียน 81-5413) จำนว [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
 
   
 
สท0023.5/ว3268 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สท0023.1/ว 1232 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ (นมส.) รุ่นที่ ๓ (แบบออนไลน์)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว3271 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1226 (ทม.สวรรคโลก) เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom หัวข้อ เรียนวิทย์ - คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว3269 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1220 แก้ไขข้อความในข้อ ๖. ตามแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3265 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว6766 การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว3250 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3215 ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว1195 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว3233 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1211 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563-2566  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1208 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1207 ขอความร่วมมือรวบรวมจัดส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2563-2565 จังหวัดสุโขทัย  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3209 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว3201 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1204 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
 
   
 
อบต.ปากน้ำ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2574 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุุปกรณ์ ที่นอน หมอน สำหรับผู้เข้ารับการกักต [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับผู้เข้ารับการกัก [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผู้เข้ารับการกัก [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลเรื่องขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่ง [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านยาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวในพื้นที่ย่านยาว [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย ข้าตรวจเยี่ยมสถานที่บริเวณ Happiness Center เป็นศูนย์พักคอย(Community Isolation) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย ร่วมรับมอบเตียงกระดาษ จำนวน 30 เตียง พื่อรองรับผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด &a [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรคและ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหลุม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.สุโขทัยธานี โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่ง [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
   
 


ทต.บ้านสวน จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย [ 3 ส.ค. 2564 ]ทม.ศรีสัชนาลัย จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีแห้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.หนองจิก จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง อบต.หนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.หนองจิก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91/น้ำมันเครื่องฯ) ประจำเดือน สิงหาคม 25 [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงขุดลอกเปิดทางน้ำคลองสามเหมือง หมู่ ๘ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิ [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.ป่ากุมเกาะ ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.ป่ากุมเกาะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.วังทอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านวังทอง โดยวิ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ย่านยาว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาการแพทย์ จำนวน 14 รายการ สำหรับใข้ในสถานที่กักกัน (State Quara [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) จำนวน ๒๔ ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมใ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง เป้า อัตสว่าง ถึงบ้านนายดง เทศพุ่ม [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.บ้านสวน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.บ้านสวน จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 กร [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.หนองหญ้าปล้อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ปากน้ำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก จ้างทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสล [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท [ 2 ส.ค. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 355  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้บริการแล้วค่ (18 ก.พ. 2564)    อ่าน 135  ตอบ 0  
   
 
   
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถหมายเลขทะเบียน 81-5412) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ขนมเกลียวครูแอ๊ว

ศาลพระแม่ย่า
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ

สายตรงปลัด
โทร : 055-612-530
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทม.สุโขทัยธานี

facebook
ทม.สุโขทัยธานี
ทม.สุโขทัยธานี
 
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน
Line @ ทม.สุโขทัยธานี

รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

แจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์

แจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ
ในเขตพื้นที่เทศบาล