หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีถือกำเนิด
ขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2480 โดย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสวรรคโลก (อำเภอสวรรคโลก
ในปัจจุบัน) และได้ทรงประกาศให้
จัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2480 ต่อมามี
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2509
 
ตราสัญลักษณ์
  ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี เป็นรูปพระร่วงถือดาบและ
โล่ยืนอยู่บนแผนที่ประเทศไทยออกแบบ
โดยกรมศิลปากร มีความหมายว่า พระร่วงหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์องค์ ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยมีพระบรม เดชานุภาพยิ่งใหญ่สามารถปกครอง
แผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมีหลักที่
เห็นในดวงตรา 4 หลัก หมายถึงพรหม
วิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา ซึ่งเป็นหลักในการปกครอง
ประชาชน ให้ได้รับความสุขสบายโดย
ทั่วหน้า
 
 
 
ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 362
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
2,187.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม
ระยะทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 440 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,589 คน
 
จำนวนครัวเรือน 7,001 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 4,168.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
 
 
เขตการปกครอง
ที่ ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
  1 ชุมชนคลองตาเพชร 1,871 1,156  
2 ชุมชนคลองโพธิ์ 1,074 434
  3 ชุมชนคูหาสุวรรณ 746 291  
4 ชุมชนตาลเดี่ยว 545 218
  5 ชุมชนบางแก้ว 733 290  
6 ชุมชนประชาร่วมใจ 1,714 783
  7 ชุมชนพระแม่ย่า 1,641 1,116  
8 ชุมชนร่วมพัฒนา 1,079 434
  9 ชุมชนราชธานี 1,308 664  
10 ชุมชนเลอไท 1,854 748
  11 ชุมชนวังหิน 711 287  
12 ชุมชนวิเชียรจำนงค์ 1,313 580
  รวมทั้งสิ้น 14,589 7,001
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-612-496
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร : 055-611-1126
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จำนวนผู้เข้าชม 4,064 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10