หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งาน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี ๔.งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ทรายกรองน้ำให้กับประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑๐ บ้านสายใจไทย จำนวน ๖๐ ถุง 23 ก.ย. 2564
ทต.คลองยาง   จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮว์ ขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.คลองยาง   จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียนรถ บท 1241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๒๗ คน จำนวน ๙,๑๓๕ กล่อง เป็น จำนวนเงิน ๗๑,๔๓๕.๗๐ บาท ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๒๗ คน จำนวน ๕,๒๒๐ ถุง เป็น จำนวนเงิน ๓๔,๓๔๗.๖๐ บาท ราคาถุงละ ๖.๕๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.วังไม้ขอน   จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน 1 คัน 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓.๕ แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองน้ำออก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองน้ำออก ตำบลเกาะตาเลี้ยง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 23 ก.ย. 2564
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองวงฆ้อง ถึงเขตติดต่อตำบลวังลึก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 23 ก.ย. 2564
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถยนต์เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๕๐ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ทุ่งยางเมือง   จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชคลองหลอดสายทุ่งคาน-แอ้งคะแม้ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ดงเดือย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2564
อบต.ดงเดือย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2564
อบต.ปากแคว   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (สายบ่อทิ้งขยะ) หมู่ที่ ๙ - ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยลาภ ตำบลปากแคว โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
ทม.สุโขทัยธานี   โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางเพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 23 ก.ย. 2564
ทม.สุโขทัยธานี   โครงการจัดซื้อรถตักล้อยาง เพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 908
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT