หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-017 สายโว้งควาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-017 สายโว้งควาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564
อบต.เมืองบางยม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.63-041 สายตาสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564
อบต.วังไม้ขอน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๗๔-๐๑๔ สายต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพิณพาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2564
อบต.ปากพระ   จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายจอมสังข์ ซอย 2 สายบ้านนายประสิทธิ์ หนูแย้ม (ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) หมู่ที่ 3 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.วังทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.ปากพระ   จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายจอมสังข์ ซอย 3 สายท้ายวัง (ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) หมู่ที่ 3 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.ปากพระ   จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายจอมสังข์ ซอย 4 สายบ้านนายจเร เรืองศิริ (ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) หมู่ที่ 3 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๗๔ สุโขทัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกู้ภัย (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ ๖๙๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 13 ม.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๗๑๒ สุโขทัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
ทต.ในเมือง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 447
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT