หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 82 - 0923 สุโขทัย และรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บพ-3454 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   เช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ท และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากถังขยะเก่าชำรุด เพราะใช้เป็นเวลานาน จึงทำให้มีการรั่วไหลของน้ำขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ลานหอย   จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม   จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Antigen Test Kit ATK ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ป่ากุมเกาะ   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ย่านยาว   จ้างเหมาซ่อมแซม รถกู้ชีพ ทะเบียน บธ 336 สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ 002-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ย่านยาว   จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2366 สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.เมืองบางยม   ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.บ้านหลุม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ซื้อจัดซื้อตรายาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.กลางดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๔๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อบัลลาสต์ ๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึงเติมเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องแฟ็กซ์) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,079
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT