หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถหมายเลขทะเบียน ต-3388) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำผิวจราจรกว้าง 5.5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,462.55 ตารางเมตรและความกว้างภายในท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ถนนเลอไทต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (บธ-1690) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาลพัฒนา ๘ (ป้าเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-1953 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำนักงาน (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ห้องเรียน Mini English Program โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ห้อง MEP ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำ (055-47-0059 และ 055-47-0065) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2566 ]โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี [ 10 ก.ค. 2566 ]จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย (ระยะที่ 4) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-1953 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนจรดวิถีถ่องและถนนสิงหวัฒน์ภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนจรดวิถีถ่องและถนนสิงหวัฒน์ภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งป้ายชื่อถนนชื่อซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและเทพื้นรอบสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถหมายเลขทะเบียน กข-2385) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT