หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางเพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อรถตักล้อยาง เพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบบ่อขยะแบบฝังกลบและปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท รถตักล้อยาง จำนวน 2 คัน [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถตักล้อยาง จำนวน 2 คัน [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถตักล้อยาง จำนวน 2 คัน [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท รถตักล้อยาง จำนวน 2 คัน [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการสวนงามตา เมืองน่าชม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-1077 (เลขครุภัณฑ์ 009-49-0003) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-1953 ( เลขครุภัณฑ์ 011-50-0011) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ และอาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภท เครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนต) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดประชุมแบบเดินสาย จำนวน 1 ชุด (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (เก้าอี้พลาสติกอย่างหนา จำนวน 570 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]วัสดุก่อสร้าง (อ่างล้างหน้า) [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า พร้อมท่อพญานาคขนาด 6 นิ้วพร้อมแท่นลากจูงและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาาน ประเภท ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการปลอดภัยสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน (รร.เทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเดินสายระบบคอมพิวเตอร์และสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการปลอดภัยสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา (รร.ท.2) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อโทรทัศน์ LED TV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT