หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (055-47-0063-0064) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน ปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337.50 ตารางเมตรและความกว้างภายในท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ถนนเลอไทต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337.50 ตารางเมตรและความกว้างภายในท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ถนนเลอไทต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน ตฒ-1409 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-5415 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนราชธานี [ 29 ธ.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 01.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337.50 ตารางเมตรและความกว้างภายในท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ถนนเลอไทต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [ 29 ธ.ค. 2564 ]รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [ 29 ธ.ค. 2564 ]โครงการจัดทำรางรินอาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) [ 29 ธ.ค. 2564 ]โครงการจัดทำวัสดุกันนกอาคารทองพันชั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย [ 29 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมโดมเล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย [ 29 ธ.ค. 2564 ]โครงการจัดซื้อดินถมขยะ [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองวัดไทยชุมพลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับก่อนประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ) [ 24 ธ.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองวัดไทยชุมพลฯ) [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน ป-0811 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาพิมพ์แผ่นไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT