หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อดิน จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดินฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะ ฯ (แบตเตอรี่ ขนาด 12 V) จำนวน 2 ลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-5496 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน บฉ-9867 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 21 ต.ค. 2563 ]วัสดุก่อสร้าง [ 21 ต.ค. 2563 ]จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]จ้างจัดทำขบวนแห่วัฒนธรรมฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างจัดทำขบวนแห่วัฒนธรรมฯ โครงการจัดทำงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุจัดทำกระทงใหญ่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโฆษณาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT