หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง Fuji Xerox ๕๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองกระชงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED Smart TV) รร.ท.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ LED Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อถุงมือหน้ายางพารา จำนวน 240 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เด็กจำนวน 268 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (สำหรับเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ เด็กจำนวน ๑,๑๔๗ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียน เทศบาลเมืองสุโขทัย สำหรับเด็กจำนวน 192 คน) [ 7 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ เด็กจำนวน 325 คน) [ 7 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างทำคู่มือ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (81-5880) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระดับประถมศีกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จำนวนเด็ก ๒๖๘ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) สำหรับเด็กจำนวน ๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จำนวนเด็ก ๑,๑๔๗ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (ระดับก่อนประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ จำนวนเด็ก 850 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT