หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ติดต่อเทศบาล
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 362 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ : 055-612-690, 055-611-126
  โทรสาร : 055-612-631
  Website : www.sktmun.go.th
  Email : sukhothaithani@sktmun.go.th
  สายด่วน : 1132
 
วัดไทยชุมพล
โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคชัยมอเตอร์
ถ.จรดวิถีถ่อง
ทม.สุโขทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวเรือตาลอยสุโขทัย
เอนกาย บูทีคโอเทล
สถานธนานุบาล
เมืองสุโขทัยธานี
ซ.อินแถม
ถ.วิเชียรจำนงค์
ร้านหอยทอดรีเจนซี่
เสกอาหารตามสั่ง
ร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว
P&P สเต็กเฮาส์
 

สายตรงนายกเทศมนตรี
โทร : 055-611-126
.........................
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 055-611-126
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง
 
ห้องนายกเทศมนตรี : 055-612-496
ห้องปลัดเทศบาล : 055-612-530
สำนักปลัดเทศบาล : 055-612-690
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ : 055-611-128, 199
งานทะเบียน,งานบัตรฯ : 055-616-014
กองคลัง : 055-622-459
กองช่าง : 055-612-844
กองการศึกษา : 055-612-828
กองสวัสดิการสังคม : 055-612-349
สถานธนานุบาล : 055-611-573
โรงเรียน ท.1 : 055-611-108
โรงเรียน ท.2 : 055-611-109
โทรสารสำนักปลัดเทศบาล : 055-612-631
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาล

ห้องรองนพพร ภู่เจริญ 12

ห้องรองสุพรต บุญจันทร์ 13

ห้องรองสมศักดิ์ เวชสุวรรณ 14

ห้องปลัดเทศบาล 15

ห้องรองศุภลักษณ์ ปะละไทย 16

ห้องรองแสงแข หริมเทพาธิป 17
สำนักปลัดเทศบาล (52001)

งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล 0

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 18

งานป้องกันฯ งานเทศกิจ 19

งานทะเบียนฯ งานบัตรฯ 20

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 21

หน้าห้องปลัดเทศบาลฯ 22
กองคลัง (52003)

ผู้อำนวยการกองคลัง 23

งานธุรการกองคลัง 24

งานพัสดุ 25
กองช่าง (52004)

ผู้อำนวยการกองช่าง 26

งานธุรการ 27

ฝ่ายแบบแผนฯ ฝ่ายการโยธา 28
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (52006)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 29

งานธุรการ 30

งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 31

งานส่งเสริมสุขภาพ 32
กองวิชาการและแผนงาน (52005)

ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ 33

งานธุรการ 34

งานประชาสัมพันธ์ 35

หน่วยตรวจสอบภายใน 34
กองการศึกษา (52002)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 36

งานธุรการ 37
กองสวัสดิการสังคม (52007)39
กองช่างสุขาภิบาล (52008)38
สถานธนานุบาล (52001)40
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT