หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
คณะผู้บริหาร
 


นายพิเชฐ ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 


นายอธิราช วรรณา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี


นายปรีชา แก้วกอ
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 


นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 


นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี


นายนิเวช กิจภพเลิศศิลป์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี
 


นายกรภัทร จันทร์แรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT