line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการเทศบาลสัญจร
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ ร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนในแต่ละชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหารงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่จาก กอง/งานเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอก มาพบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์/ปัญหาต่างในแต่ละชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขต่อไป และในวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำประชาคมโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2561 พร้อมกับมอบปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ให้กับพี่น้องชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ณ ชุมชนคลองตาเพชร